Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

empathetic
18:31
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakotfica kotfica
empathetic
18:26
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMonia94 Monia94
18:25
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viajethra jethra
empathetic
18:21
2544 2629 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viajunicorn junicorn
empathetic
18:20
1538 6e31 390
empathetic
18:19
empathetic
18:19
5094 2831 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaMonia94 Monia94
empathetic
18:18
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
empathetic
18:16
Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
— Czesław Miłosz
Reposted fromhighdesire highdesire viaazathiana azathiana
18:15
2782 7cde 390
Reposted frombrumous brumous viabukazla bukazla
empathetic
18:15
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
empathetic
18:14
9238 20a9 390
pawlikowska-jasnorzewska
Reposted fromcentymetry centymetry viamelan melan
empathetic
18:12
6426 3ace 390
Reposted fromsavatage savatage viaPolinda Polinda
empathetic
18:11
Reposted fromFlau Flau viaPolinda Polinda
empathetic
18:11
empathetic
18:10
7646 50aa 390
Reposted fromnyaako nyaako viaPolinda Polinda
empathetic
18:10
6370 5029 390
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaPolinda Polinda
empathetic
18:10
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamacka123 macka123
empathetic
18:07
2204 a16a 390
empathetic
18:07
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viapodprzykrywka podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl