Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

empathetic
19:16
empathetic
19:13
8248 ec34 390
Reposted fromciarka ciarka viagoraca-czekolada goraca-czekolada
empathetic
19:03
teraz... teraz to tylko Ty. bo i po co ktoś więcej, ktoś bardziej, ktokolwiek. teraz tylko Ty i Ty, bo cała taka zatęskniona i zaczekana jestem Tobą.
empathetic
19:03
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viagoraca-czekolada goraca-czekolada

July 08 2015

empathetic
13:29
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność

July 07 2015

empathetic
09:32
empathetic
09:31
9794 ff36 390

July 06 2015

empathetic
16:55
1250 6c66 390
Reposted fromcloouds cloouds viaparrtyzant parrtyzant
empathetic
16:55
empathetic
16:54
3603 2b88 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viairrespective irrespective
empathetic
16:52
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
empathetic
16:52
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
empathetic
16:52
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
empathetic
16:52
empathetic
16:51
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata
empathetic
16:51
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viapersona-non-grata persona-non-grata
empathetic
16:51
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć.
— przyjdź na chwilę.
empathetic
16:46
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabarock barock

June 27 2015

empathetic
19:22
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainabezlez krainabezlez
empathetic
19:20
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl