Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

empathetic
18:51

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

Reposted fromweightless weightless viainspirations inspirations
empathetic
18:50

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
empathetic
09:12
-Zrobiło się jakoś pusto wokół mnie.
-Chyba wiem dlaczego..
Już nikt nie potrzebuje od Ciebie pomocy, wszyscy już są szczęśliwi.
— ...
empathetic
09:11
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via100suns 100suns

February 16 2018

empathetic
10:26
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viaczoo czoo
empathetic
10:25
Popatrz się na mnie i uśmiechnij, a będę najszczęśliwszą dziewczyną na ziemi.
— nn

February 14 2018

empathetic
18:35
The perfect Valentine’s Day.

February 12 2018

empathetic
11:54
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaToshi Toshi
empathetic
11:52
1667 6082 600
Reposted fromprecelka precelka viaoutoflove outoflove
empathetic
11:51
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viaola4650 ola4650
empathetic
11:51
empathetic
11:51
empathetic
11:50
empathetic
11:50
4001 8bb8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
empathetic
11:48
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viatiredeveryday tiredeveryday
empathetic
11:47

February 06 2018

19:36
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialajla lajla
empathetic
19:34
Kto ciebie ukochać będzie umiał?
— Myslovitz - Peggy Brown
Reposted fromlifeless lifeless viaxannabelle xannabelle
empathetic
19:32
zechciej mnie chodź na chwilę, a sprawię że zechcesz mnie na zawsze
— hyphaeoflove
empathetic
19:31
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl