Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

empathetic
11:00
6756 b31d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawildgirl wildgirl
empathetic
10:59
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaTeardrops Teardrops
empathetic
10:59
0080 2247 390
empathetic
10:58
5737 8641 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
empathetic
10:58
1438 3169 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
empathetic
10:53
7378 a435 390
Reposted fromagooola agooola via27days 27days
empathetic
10:53
9865 371d 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaoutline outline
empathetic
10:52
4212 71e6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
empathetic
10:49
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viaceenes ceenes
10:47
5010 2ea2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutline outline
empathetic
10:46
4473 8eb5 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viajasmyn jasmyn
empathetic
10:44
5990 47b4 390
Reposted fromlaoculta laoculta vianokturnal nokturnal
empathetic
10:44
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPoranny Poranny

April 30 2017

empathetic
10:20
4948 f3dd 390
Reposted fromdailylife dailylife viaeklerrka eklerrka
empathetic
10:20
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viaeklerrka eklerrka
empathetic
10:20
0806 9352 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaeklerrka eklerrka
empathetic
10:20
3382 efb7
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaeklerrka eklerrka
empathetic
10:20
jedno niespodziewane spotkanie z Tobą i mój świat znowu staje do góry nogami...
— 29/04/17
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

April 17 2017

empathetic
16:24
2558 376b 390
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann viainsomniia insomniia
16:23
3803 602e 390

hplyrikz:

I can relate to this

Reposted fromfreakish freakish viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl