Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

empathetic
11:20
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaoutoflove outoflove

November 17 2017

empathetic
16:55
5407 048c
Reposted fromMeneroth Meneroth viaoutoflove outoflove
16:55
6424 df8c 600

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

empathetic
16:54
1219 02a2
Reposted fromnyaako nyaako viainsomniia insomniia
empathetic
16:54
4332 bf51
Reposted fromrof rof viainsomniia insomniia
16:53
empathetic
12:21
3325 865a
Reposted fromTankistD TankistD viadynamite dynamite
12:16
empathetic
12:13
1281 bcd0 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMartak Martak
empathetic
12:10
3090 67c1
empathetic
12:09
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viaplugss plugss
empathetic
12:09
empathetic
12:08
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadagmarak dagmarak
empathetic
12:08
8157 52a7
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadagmarak dagmarak
empathetic
12:07

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadagmarak dagmarak
empathetic
12:07
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadagmarak dagmarak
empathetic
12:07
6895 6032
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viadagmarak dagmarak
empathetic
12:06
8975 727c
Reposted fromoutline outline viaoutoflove outoflove
empathetic
12:06
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaoutoflove outoflove
empathetic
11:51
Róża nigdy nie będzie słonecznikiem, a słonecznik nie może być różą. Każdy kwiat jest piękny na swój własny sposób i tak samo jest z kobietami.
— Miranda Kerr
Reposted fromflorentyna florentyna viaahora ahora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl