Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

empathetic
16:52
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
empathetic
16:52
empathetic
16:51
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata
empathetic
16:51
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viapersona-non-grata persona-non-grata
empathetic
16:51
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć.
— przyjdź na chwilę.
empathetic
16:46
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabarock barock

June 27 2015

empathetic
19:22
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
empathetic
19:20
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
empathetic
19:19
empathetic
19:18
Świat wypadł mi z moich rąk
Jakoś tak nie jest mi nawet żal. 
— Już od dawna.
Reposted fromcontrolled controlled viaSmerfMaruda SmerfMaruda
empathetic
10:27
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
empathetic
10:25
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viaIriss Iriss
empathetic
10:24
Kobieta jest piękna, kiedy czuje się szczęśliwa.
— Sophia Loren
empathetic
10:24
Nikogo i tak nie obchodzi,
co Cię boli,
z czego się cieszysz,
dlaczego płaczesz.
empathetic
10:19
5384 4271
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
empathetic
10:17
Gdybyś usłyszał tysiąc razy – nie uda Ci się. To wiesz co? Rób nadal wszystko jak najlepiej potrafisz i pokaż, jak bardzo się mylili.
Reposted fromSkydelan Skydelan viaToshi Toshi
empathetic
10:12
empathetic
10:12
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaToshi Toshi
empathetic
10:12
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaToshi Toshi
empathetic
10:10
Gyllenhaal, McConaughey & Leto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl