Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

empathetic
19:18
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaasylopath asylopath
empathetic
19:17
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viaflexibilis flexibilis
empathetic
19:16
empathetic
19:14

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

empathetic
19:13
6248 f0da 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
empathetic
19:12
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaflexibilis flexibilis
empathetic
19:12
3019 fbde 600
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viakurz kurz

June 22 2017

empathetic
11:00
6756 b31d 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viawildgirl wildgirl
empathetic
10:59
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaTeardrops Teardrops
empathetic
10:59
0080 2247
empathetic
10:58
5737 8641 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
empathetic
10:58
1438 3169 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
empathetic
10:53
7378 a435
empathetic
10:53
9865 371d
Reposted frompulperybka pulperybka viaoutline outline
empathetic
10:52
4212 71e6 600
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
empathetic
10:49
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viaceenes ceenes
10:47
5010 2ea2 600
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutline outline
empathetic
10:46
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viajasmyn jasmyn
empathetic
10:44
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta vianokturnal nokturnal
empathetic
10:44
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl