Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

empathetic
12:37
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
12:37
3123 4c70 600

expresso-shots:

Iced Coffee with Milk

Reposted frommiduha miduha viatobecontinued tobecontinued
12:37
5868 370b 600

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
empathetic
12:37
7150 f82e
12:37
empathetic
12:37
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapatrzpodnogi patrzpodnogi
empathetic
12:36
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viapersona-non-grata persona-non-grata
empathetic
12:36
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący... niepotrzebnie i w złym czasie.
— N. Belcik
empathetic
12:35
Chcę zmiany, przemienić się.
— ♥Sia
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
empathetic
12:35
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
empathetic
12:35
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
empathetic
12:31
Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viapatrzpodnogi patrzpodnogi
empathetic
12:31
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto via100suns 100suns
12:30
Śmieję się, żeby nie płakać
— (via i-like-to-sufferr)
empathetic
12:29
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viaWilalena Wilalena
12:29
empathetic
12:28
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viabarock barock
empathetic
12:27
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaiambass iambass
empathetic
12:24
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viaiambass iambass
empathetic
12:24
6748 68c0
Reposted fromMatalisman Matalisman viaiambass iambass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl