Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2018

empathetic
18:13
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viapralina pralina
empathetic
10:26
Przykre jest wierzyć w kogoś bardziej, niż w samego siebie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapatrzpodnogi patrzpodnogi
empathetic
10:25
5971 2aaa
Reposted fromomphh omphh viadzony dzony
empathetic
10:25
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viasilkdreams silkdreams
empathetic
10:20
empathetic
10:15
6964 8891 600
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadobby dobby
empathetic
10:15
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viadobby dobby
empathetic
10:15
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
empathetic
10:14
Reposted fromaskman askman viaapatyczna apatyczna

April 02 2018

empathetic
18:18
8375 7998 600
Reposted fromshakeme shakeme
empathetic
18:17
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapralina pralina

March 29 2018

empathetic
07:37
2730 4ed1 600
Reposted fromluksfer luksfer viapatrzpodnogi patrzpodnogi
empathetic
07:37
Bo każda kolejna rozmowa jest powodem, żeby się w Tobie zakochać.
— app, facebook.com
Reposted fromhallon hallon viadynamite dynamite
empathetic
07:36
empathetic
07:36
9513 eaa1 600
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadynamite dynamite
empathetic
07:35
8138 b2f7
Reposted frompotatolovero potatolovero viadobby dobby

March 20 2018

empathetic
09:50
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

March 02 2018

empathetic
20:03
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzony dzony

February 24 2018

empathetic
17:22
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
empathetic
17:22
Chciałam zapytać dlaczego, ale nie odezwałam się ani słowem.
— Patti Smith - "Pociąg linii M"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl